Etusivulle
 
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

OPPILASHUOLTO

Kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan parhaiten auttaa lasta kaikissa koulutiellä vastaan tulevissa tilanteissa. Aina kannattaa ottaa yhteyttä oppilaan opettajaan – varsinkin, kun on kyse koululaisen hyvinvoinnista. Tällaista lapsen hyvinvointiin tähtäävää työtä koulussa kutsutaan koulun oppilashuoltotyöksi.

Oppilashuoltotyötä tehdään kouluissa joka päivä. Sen tavoitteena on tukea ja seurata lapsen koulunkäyntiä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä sekä puuttua ongelmiin mahdollisimman varhain. Koulutyöhön liittyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, vaikeudet oppimisessa, käyttäytymisessä tai kaverisuhteissa. 

Yksi oppilashuoltotyön keskeinen osa on koulun pedagoginen tiimi, joka kokoontuu kaikissa Sastamalan kouluissa säännöllisesti. Siihen kuuluvat oman koulun johtaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja terveydenhoitaja sekä oppilaan huoltaja. Pedagoginen tiimi päättää, millaista lisätukea oppilaan vaikeuksiin tarjotaan. Pedagoginen tiimi tekee tarvittaessa yhteistyötä koululääkärin, perheneuvolan, koulupsykologin, koulun sosiaalityöntekijän tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

 Kaikki oppilashuoltoon liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti ja ne etenevät kodin ja koulun yhteistyönä.

 

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner