Etusivulle
 
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

Ohjeita koulutapaturman sattuessa

KOULUTAPATURMAT

Ohjeet koulutapaturmien varalle

Tapaturman sattuessa

 • Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulun kansliaan. Koulussa täytetään sähköinen tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle.
 • Opettaja, jonka tunnilla tai valvonnan alaisena tapaturma sattui, ohjaa oppilaan hoitoon ja ilmoittaa asiasta rehtorille / koulun johtavalle opettajalle / kansliaan aina, vaikka tapaturma ei vaatisikaan sillä hetkellä lääkärin hoitoa.
  • Mikäli tapaturma vaatii terveydenhoitoa, oppilas ohjataan julkisen terveydenhuollon piiriin: kouluterveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen, sairaalaan tai hammashoitolaan riippuen tapaturman laadusta ja vakavuudesta.
  • Terveyskeskuksessa / sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma.
 • Koulutapaturmavamman hoitoon on käytettävä julkisen terveydenhoidon palveluja. Yksityislääkärin antama hoito korvataan ainoastaan, mikäli kyseiseen hoitoon on saatu terveyskeskuslääkäriltä lähete. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.
  • Laskut sekä tositteet maksetuista kuluista tulee toimittaa koululle.
  • Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä.
 • Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Vakuutuksen korvausehdot

 • Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella.
 • Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Muita aineellisia vahinkoja kuten vaatteet, polkupyörä tai puhelin ei korvata. Myöskään huoltajille aiheutuneita ansionmenetyksiä ei korvata.
 • Koulutapaturman vuoksi illalla tapahtuvat lääkärissä käynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, ei yksityisillä lääkäriasemilla. Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella.
 • Vakuutus korvaa koulukyydit, jos vakuutettu ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi (vaaditaan lääkärinlausunto, lausuntoon arvio kuljetustarpeen kestosta). Mikäli oppilas tarvitsee erillistä koulukyyditystä, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi koulun johtajalle / kansliaan (myös mahdollisesta kuljetuksen jatkoajasta).
 • Mikäli oppilaalle tai huoltajalle aiheutuu tapaturmasta kustannuksia, tulee niistä toimittaa maksutositteet ja kuitit koululle. Oman auton käytöstä huoltaja toimittaa vapaamuotoisen matkakorvaushakemuksen, käytöstä korvataan Kelan hyväksymä korvaus 0,20 €/km.

Laskujen maksaminen

 • Sastamalan kaupunki maksaa Sastamalan kaupungille osoitetut laskut koulutapaturmista suoraan laskuttajalle.
 • Huoltajan tulee maksaa huollettavalleen tulleet kulut (esim. lääkkeet). Tämän jälkeen huoltajan tulee toimittaa koululle kopio laskusta maksukuitteineen, maksajan pankkiyhteystiedot (IBAN tilinumero ja pankin BIC tunnus), henkilötunnus ja osoite.
 • Oman auton käytöstä tulee toimittaa koulun kansliaan päiväkohtaiset ajetut kilometrit, mistä - mihin on ajettu. Tässä tulee myös näkyä kenen tilille maksu ohjataan, IBAN tilinumero ja pankin BIC tunnus, henkilötunnus ja osoitetiedot.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner